Tlačné pružiny 1
Tlačné pružiny 2
Tlačné pružiny 3
Tlačné pružiny 4
Tlačné pružiny 5
Tlačné pružiny 6

Tlačné pružiny lze obecně definovat jako šroubovité válcové pružiny se stálou roztečí mezi činnými závity, způsobilé přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě. Takto výše popsané pružiny mají lineární průběh charakteristiky (síla – deformace) a můžeme je považovat za nejvíce používaný typ tlačných pružin. Na obou koncích mají zpravidla po jednom závěrném závitu – tzn. že krajní závit je přihnut k sousednímu tak, že k němu přiléhá svým volným koncem.

V PÉROVNĚ Hostivař s.r.o. v Hostivaři se vyrábí prakticky všechny typy tlačných pružin, takže výsledný sortiment tvoří následující typy tlačných pružin:

  • tlačné normální
  • tlačné s proměnným stoupáním
  • tlačné kuželové
  • tlačné ostatní

Technické vybavení a know-how nám pak umožňují vyrábět vedle staticky namáhaných pružin (požadavek životnosti méně než 10/5 pracovních zdvihů) i tlačné pružiny dynamicky namáhané včetně ventilových pružin pro motorová vozidla.

Neodmyslitelnou součástí při výrobě tlačných pružin je i jejich návrh, kontrola technologičnosti výroby a nakonec i provádění únavových zkoušek v pulsační laboratoři. V samotném výrobním procesu při výrobě tlačných pružin je prováděna statistická regulace volných délek u operací navíjení a broušení, což umožňuje dosažení a udržení kvality výrobků na vysoké úrovni.

Tlačné pružiny jsou vyráběny ze všech typů pružinových drátů od průměru 0,1mm do 13mm kruhového průřezu - za studena.

Výroba pružin v PÉROVNĚ Hostivař s.r.o. je koncipována jako výroba zakázková a v objednávce je potřeba pružinu specifikovat těmito parametry:

d x D1 x L0 x Z kde… 

  d = průměr drátu
D1 = vnější průměr pružiny
L0 = délka pružiny ve volném stavu
  Z = celkový počet závitů


Pro silové požadavky je dále nutné zadat požadovanou hodnotu síly F1, popř. F8 při stlačení pružiny na délku L1, popř. L8 nebo hodnotu tuhosti pružiny C. Nespecifikované parametry se řídí dle příslušné normy. 

Průvodní dokumentace k hotovým pružinám je zpracována dle požadavků zákazníka.